Sundhedstjek

SUNDHEDSTJEK

Virksomhedens vigtigste aktiv er dets ansatte, og det er derfor også i virksomhedens interesse, at de ansatte er i så god en sundhedstilstand som muligt.

 

Vi har nemlig alle sammen grundlæggende en ret til at bestemme over vores eget liv. Også i forhold til den livsstil vi vælger, hvad end den er sund eller usund.

 

De fleste af os forestiller sig, at vores helbred er godt når vi ikke har symptomer på sygdom. Når vi er syge, er det ofte forbundet med fravær fra arbejdspladsen og gener for os selv.

 

Tidlig opsporing af og forebyggelse mod kronisk sygdom hos de ansatte, er således sund fornuft for både den ansatte, virksomheden og sygeplejersken.

 

Med et sundhedstjek af sygeplejersken fra Sundhed på stedet, kombinerer vi ovenstående igennem en motiverende tilgang samt:

  • En erfaren og forebyggende sundhedsprofessionel tilgang
  • Virksomhedens behov for en god sundhedstilstand hos de ansatte
  • Respekt for den ansattes selvbestemmelse og motivation for livsstilsændring.

 

Vi ved, at selv små justeringer kan skabe store og positive forandringer i helbred og livskvalitet. Vi tror ikke på formaninger og løftede pegefingre.

 

Usund livsstil kædes ofte sammen med livsstilssygdomme som type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, specifikke lungesygdomme mm.

De ansatte vil med et sundhedstjek særligt kunne forebygge livsstils- og arbejdsrelaterede sygdomme. Et bedre helbred vil kunne ses i fraværsstatistikkerne, og et lavt sygefravær giver en bedre og mere sammenhængende produktivitet og bundlinje hos virksomheden.

 

Virksomheden har fuld skattemæssigt fradrag for omkostninger til sundhedstjek. Når alle ansatte tilbydes et sundhedstjek, er det ligeledes skattefrit for den enkelte ansatte.

Et sundhedstjek ved Sundhed på stedet, består af en kombination af målinger og en helbredssamtale. Målingerne vil, sammen med helbredssamtalen, sætte fokus på tidlig opsporing af ubekendte helbredsrisici og forebyggelse heraf.

 

Målingerne består blandt andet af Blodtryk, Hvile puls, Komplet lungefunktion, Talje omkreds, BMI, Fedt fordeling, Blodsukker, Total kolesterol med mere. Resultaterne af målingerne ses med det samme.

 

Sundhedstjek tager 40 minutter. Den ansatte vil få en individuel rapport efterfølgende.

 

Resultaterne af målingerne gennemgås ligeledes under helbredssamtalen.

 

Se skemaet her:

Lasse Rolf Poulsen

Sundhed på stedet er etableret i august 2017.

 

Ved siden af at være ejer af Sundhed på stedet, er jeg underviser ved AGp- aktivgravidpolitik.dk, vikarsygeplejerske og vaccinatør ved DLVS.

 

Er tidligere professionel soldat og veteran.

 

Bosiddende ved Køge sammen med familie.

Åbningstider for henvendelser

Mandag - fredag : 07:30 - 18:00

Lørdag - søndag : 08:00 - 15:00

Kontakt

24 44 86 39

Lærkevænget 2, Ejby 4623 Lille Skensved

© Copyright. All Rights Reserved.