Hjem

Hvorfor sundhedstjek hos jer?

  1. Din arbejdsplads vil gerne have sunde ansatte med lavt fravær
  2. Ét grundigt sundhedstjek til alle, til en absolut konkurrencedygtig pris
  3. Få rettet opmærksomheden på en sundere livsstil hos den ansatte, gennem motivation og ikke formaning
  4. Grundig forklaring og vejledning til Sundhedstjekkets 16 målinger samt overblik over gevinster ved adfærdsændring
  5. Individuel rapport til den enkelte ansatte og en vederlagsfri samlet og anonymiseret tilbagemelding til virksomheden
  6. Sundhed på stedet kommer til jer. Vi skal blot bruge et lokale, så er vi i gang. Vi kommer også gerne ud til skifteholdsarbejderne på virksomheden, i deres normale arbejdstid

 

Med et sundhedstjek af sygeplejersken fra Sundhed på stedet, kombinerer vi ovenstående igennem:

 

• En erfaren og forebyggende sundhedsprofessionel tilgang

• Virksomhedens behov for en god sundhedstilstand hos de ansatte

• Respekt for den ansattes selvbestemmelse og egen motivation for mulige livsstilsændring

 

Vi ved, at selv små justeringer kan skabe store og positive forandringer i helbred og livskvalitet.

Som Sygeplejerske og Leder gennem flere år, er mit fokus på forebyggelse, sundhedsfremme hos mennesker og virksomhedens behov for raske medarbejdere der trives.

De ansatte vil, med et sundhedstjek særligt kunne forebygge livsstils- og arbejdsrelaterede sygdomme. Et bedre helbred vil kunne ses i fraværsstatistikkerne, og et lavt sygefravær giver en bedre og mere sammenhængende produktivitet og bundlinje hos virksomheden.

Hvorfor sundhedstjek?

300.000 danskere mellem 20-89 år har forhøjet blodtryk uden at være opmærksom på/mærke til symptomer

2 millioner danskere mellem 20-70 år har et for højt LDL kolesteroltal

54 % af danske mænd har et BMI på 25 < (moderat overvægt, fedme, svær overvægt), 41 % for kvinder

150.000 danskere har KOL uden at vide det

22 % af danskerne ryger og 23 % af hjertekarsygdomme er relateret til rygning

200.000 danskere har Diabetes uden at vide det, 750.000 danskere har forstadier til diabetes - såkaldt prædiabetes

860.000 danskere er storforbrugere af alkohol og drikker over Sundhedsstyrelsens maksimale genstandsgrænse på 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd

Kilder: Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Diabetes foreningen, Sundhedsstyrelsen

Helbredskontrol ved natarbejde

Sundhed på stedet skal udføre helbredskontrol ved natarbejde på din virksomhed fordi:

 

1) Vi tilbyder at lave kontrollen hele døgnet. Kontrol om natten dog minimum 4 ansatte

 

2) Vi tilbyder at stå for orientering til Arbejdstilsynet (AT kræver 4 ugers varsel).

 

3) Sygeplejersken ved Sundhed på stedet er selv tidligere fast nat arbejder gennem 3 år.

 

4) Samtlige helbredskontroller bliver gennemgået af en samarbejdende læge.

 

5) Fremgangsmåden er godkendt af Arbejdstilsynet og spørgeskemaet er kontrolleret af Arbejds- miljømedicinsk afdeling Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

 

6) Sundhed på stedet fremsender obligatoriske samtykke erklæringer til virksomheden.

 

Gennem Overenskomster og Arbejdstidsloven, skal ansatte der arbejder om natten, tilbydes gratis helbredskontroller. Helbredskontrollen skal tilbydes ansatte inden de begynder fast natarbejde, og derefter med regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år.

 

Natarbejdere defineres ved, at udføre mindst 3 timer af deres daglige arbejde i natperioden eller udfører natarbejde i mindst 300 timer indenfor 1 år.

 

Helbredskontrollen ved natarbejde består af 3 dele -

 

A) Spørgeskema B) Sundhedstjek C) Helbredssamtale

 

Med en helbredskontrol, får natarbejderne en mulighed for at sikre sig, at deres helbred ikke er af en sådan karakter, at de udsætter sig selv for unødig helbredsrisiko ved at arbejde om natten.

Lasse Rolf Poulsen

Sundhed på stedet er etableret i august 2017.

 

Ved siden af at være ejer af Sundhed på stedet, er jeg underviser ved AGp- aktivgravidpolitik.dk, vikarsygeplejerske og vaccinatør ved DLVS.

 

Er tidligere professionel soldat og veteran.

 

Bosiddende ved Køge sammen med familie.

Åbningstider for henvendelser

Mandag - fredag : 07:30 - 18:00

Lørdag - søndag : 08:00 - 15:00

Kontakt

24 44 86 39

Lærkevænget 2, Ejby 4623 Lille Skensved

© Copyright. All Rights Reserved.