Helbredskontrol ved natarbejde

HELBREDSKONTROL VED NATARBEJDE

Helbredskontrollen ved natarbejde består af 3 dele A-B-C

A) Spørgeskema B) Sundhedstjek C) Helbredssamtale

 

Sundhed på stedet skal udføre helbredskontrol ved natarbejde på din virksomhed fordi:

 

1) Vi tilbyder at lave kontrollen hele døgnet. Kontrol om natten dog minimum 4 ansatte

 

2) Vi tilbyder at stå for orientering til Arbejdstilsynet (AT kræver 4 ugers varsel)

 

3) Sygeplejersken ved Sundhed på stedet er selv tidligere fast nat arbejder gennem 3 år

 

4) Samtlige helbredskontroller bliver gennemgået af en samarbejdende læge

 

5) Fremgangsmåden er godkendt af Arbejdstilsynet og spørgeskemaet er kontrolleret af Arbejdsmiljømedicinsk afdeling Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

 

6) Sundhed på stedet fremsender obligatoriske samtykkeerklæringer til virksomheden

 

Med en helbredskontrol fra Sundhed på stedet, får natarbejderne en mulighed for at sikre sig, at deres helbred ikke er af en sådan karakter, at de udsætter sig selv for unødig helbredsrisiko ved at arbejde om natten.

 

Helbredskontrollen udmønter sig i en individuel rapport til den ansatte. Heri med gennemgang af resultater samt oplysninger, der er fremkommet i spørgeskema og helbredssamtale.

 

Rapporten, som sendes med sikring af data, indeholder en vurdering og vejledning fra Sundhed på stedet samt resultat af læge gennemgang. Endvidere med en anbefaling af eventuelt yderligere tiltag.

 

Kontakt Sundhed på stedet for yderligere information og spørgsmål.

Natperiode defineres som et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet ml. kl. 00.00 og kl. 05.00. Natarbejdere defineres ved, at udføre mindst 3 timer af deres daglige arbejde i natperioden eller udfører natarbejde i mindst 300 timer indenfor 1 år.

 

Gennem Overenskomster og Arbejdstidsloven, skal ansatte der arbejder om natten, tilbydes gratis helbredskontroller. Helbredskontrollen skal tilbydes ansatte inden de begynder fast natarbejde, og derefter med regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år.

 

Virksomheden har pligt til, at orientere Arbejdstilsynet om helbredskontrollen.

Sundhed på stedet tilbyder helbredskontrol ved natarbejde efter grundig og godkendt metode.

Der er fuld skattemæssigt fradrag på helbredskontrol ved natarbejde

Lasse Rolf Poulsen

Sundhed på stedet er etableret i august 2017.

 

Ved siden af at være ejer af Sundhed på stedet, er jeg underviser ved AGp- aktivgravidpolitik.dk, vikarsygeplejerske og vaccinatør ved DLVS.

 

Er tidligere professionel soldat og veteran.

 

Bosiddende ved Køge sammen med familie.

Åbningstider for henvendelser

Mandag - fredag : 07:30 - 18:00

Lørdag - søndag : 08:00 - 15:00

Kontakt

24 44 86 39

Lærkevænget 2, Ejby 4623 Lille Skensved

© Copyright. All Rights Reserved.